Ocena brak

Związki organiczne - Lipidy (tłuszczowce)

Autor /Herbert Dodano /13.10.2011

Są bardzo zróżnicowaną grupą związków o konsystencji stałej (łój) lub ciekłej (oliwa), w zasadzie nierozpuszczalnych w wodzie. Tak jak węglowodany zbudowane są z C, H i O, Względna zawartość O, w porównaniu z C i H jest w lipidach mniejsza niż w sacharydach. O uczestniczy w tworzeniu hydrofilowych (powinowactwo do wody) grup funkcyjnych, więc lipidy o mniejszej ilości O gorzej rozpuszczają się w wodzie.

Wśród lipidów najważniejszymi grupami są:

Służą jako źródło energii, stanowią strukturalne elementy błon plazmatycznych, niektóre są ważnymi hormonami.

Podobne prace

Do góry