Ocena brak

Związki organiczne - Fosfolipidy

Autor /Herbert Dodano /13.10.2011

Uczestniczą w budowie błon cytoplazmatycznych. Cząsteczki ich mają charakter amfipatyczny; jeden z końców ma właściwości hydrofilowe, a drugi hydrofobowe. Ogólnie cząstka fosfolipidu składa się z cząstki glicerolu + 2 cząstki kwasów tłuszczowych + grupa fosforanowa + cząstka organiczna (zwykle z atomem azotu -choliną).

Charakter hydrofobowy ma część z kwasami tłuszczowymi - nierozpuszczalny w wodzie. Natomiast hydrofilowy mają glicerol, fosforan i zasad azotowa (wszystko zjonizowane i rozpuszczalne w wodzie). Amfipatyczne właściwości wymuszają to, że hydrofilowe głowy cząstek ustawione są w kierunku otaczającej ich wody, a hydrofobowe ogony w kierunku przeciwnym. Błony plazmatyczne zbudowane są z podwójnej warstwy fosfolipidowej (ogony w środku, a głowy na zewnątrz).

Podobne prace

Do góry