Ocena brak

Związki organiczne - Disacharydy

Autor /Herbert Dodano /13.10.2011

Zbudowane są z 2 połączonych kowalencyjnie monosacharydów. Wiązanie pomiędzy dwoma jednostkami nazywa się wiązaniem glikozydowym. Powstaje między atomem C-1 jednej cząstki a C-4 drugiej. Maltoza składa się z 2 jednostek a -glukozy. Sacharoza (cukier do słodzenia) - jedna glukoza + jedna fruktoza. Laktoza (cukier obecny w mleku) to glukoza + galaktoza.

Disacharydy mogą ulegać hydrolizie, czyli rozszczepieniu na dwie jednostki monosacharydowe z przyłączeniem cząstki H2O, np.:

maltoza + H2O - - - - - - - - - - (R) glukoza + glukoza

sacharoza + H2O - - - - - - - - - - (R) glukoza + fruktoza.

Podobne prace

Do góry