Ocena brak

Związki i porozumienia komunalne

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Związki międzygminne (związki komunalne) - tworzone są przez gminy w celu wspólnego wykonywania zadań publ. Powołanie związku następuje po podjęciu uchwał rad zainteresowanych gmin. Związek wykonuje zadania na własną odpowiedzialność i we własnym imieniu. Posiada osobowość prawną, którą nabywa po zarejestrowaniu związku i w chwili ogłoszenia statutu. Org. stanowiącym i kontrolnym związku jest jego zgromadzenie (wójtowie i burmistrzowie gmin związkowych, lub inni wyznaczeni przez gminę przedstawiciele). Org. wykonawczym jest zarząd związku.

Porozumienie komunalne - jest to powierzenie jednej gminie zadań publ. przez inną (inne) gminę na koszt gminy przekazującej.

Podobne prace

Do góry