Ocena brak

Związki aromatyczne

Autor /Chemik Dodano /31.01.2012

Związki aromatyczne mają szereg zastosowań w przemysłach farbiarskim, tworzyw sztucznych oraz farmaceutycznym. Wszystkie bazują na naj­prostszym związku aromatycznym - benzenie, któ­ry jest otrzymywany z ropy naftowej lub smoły. Z benzenu można wytwarzać różne inne użytecz­ne związki.
Toluen, pochodna benzenu otrzymywana w pro­cesie alkilowania, jest rozpuszczalnikiem gum, ży­wic oraz tworzyw sztucznych. Z toluenu wytwa­rza się także trotyl.
Nitrobenzen jest otrzymywany w procesie nitro­wania benzenu. Wykorzystywany jest przy produk­cji aniliny (aminobenzenu), która jest jednym z głównych półproduktów przemysłu chemiczne­go, używanym do wyrobu farb, lekarstw oraz two­rzyw sztucznych.

Podobne prace

Do góry