Ocena brak

ZWIĄZEK RADZIECKI 1941-42

Autor /marmolada Dodano /02.03.2011

Na mocy umów zawartych przez rząd polski z rządem radzieckim 30 lipca i 14 sierpnia 1941 r., przy­stąpiono do formowania w okręgu orenburskim Armii Polskiej w ZSRR. Stan liczebny rósł szybko: 15 paź­dziernika było już 38 273 żołnierzy (a także 1747 kobiet i dzieci oraz 1103 mężczyzn nie przyjętych do wojska), 15 lutego 1942 r. - 48 411 ludzi, 15 marca - 66 750. Władze ra­dzieckie ograniczały dostawy żywno­ści; po interwencji dowódcy armii gen. Władysława *Andersa u Józefa Stalina zgodziły się dostarczyć 44 tys. racji. W tej sytuacji zdecydowano się ewakować część wojsk do Persji (Ira­nu).

Od 24 lutego do 3 kwietnia 1942 r. ewakuacja objęła 33 069 żołnierzy i 10 789 osób cywilnych. W wyniku dalszych starań gen. Andersa i naci­sków władz brytyjskich, zaintereso­wanych wzmocnieniem swoich sił na Bliskim Wschodzie, na podstawie porozumienia z 26 lipca 1942 r. wy­prowadzono pozostałą część armii (od 9 sierpnia do 1 września 1942 r.); w efekcie na Bliskim Wschodzie zna­lazło się 114 tys. osób.

Podobne prace

Do góry