Ocena brak

Związek publicznoprawny

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011

Związek publicznoprawny


Związek publicznoprawny to państwo, lub jednostka samorządu terytorialnego wyposażona w instrumenty prawne do egzekwowania podatków.


Jednostki samorządu terytorialnego


W Polsce od roku 1999 funkcjonuje trójstopniowy podział samorządu terytorialnego:

 • samorząd gminny,
 • samorząd powiatowy
 • samorząd wojewódzki.
Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych. Mają osobowość prawną i przysługuje im prawo własności oraz inne prawa majątkowe.Jednostki te mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie.


Gmina


Zgodnie z artykułem 164 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina, która wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Mimo szerokiego zakresu zadań, które musi realizować, gmina zobowiązana jest do egzekwowania podatków lokalnych od mieszkańców obszarów gminnych, takich jak podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, czy też podatek rolny.


Urząd Skarbowy


Urząd skarbowy jest państwową jednostką budżetową obsługującą naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. Urząd Skarbowy jest zobowiązany do ściągania podatków pośrednich takich jak: podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier losowych oraz podatku bezpośredniego jakim jest podatek dochodowy.


Bibliografia

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997r.)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95)
 • Ustawa o urzędach i izbach skarbowych z dnia 21 czerwca 1996 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.)

 • Autor: Magdalena Maślanka
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry