Ocena brak

Związek emocji z funkcjonowaniem pamięci

Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012

 

Każdego dnia robimy mnóstwo trywialnych rzeczy i nie ma najmniejszego sensu obciążać nimi pamięci. Z punktu widzenia organizmu trzeba natomiast pamiętać o sprawach ważnych. To właśnie emocje pozwalają nam odróżnić rzeczy ważne od nieważnych.

 

1.Emocje często towarzyszą zawiedzionym oczekiwaniom i kierują uwagę człowieka na towarzyszące temu wydarzenia, jako na obiekty warte zapamiętania.

2.Dzięki emocjom wiemy na co mamy zwracać uwagę, żeby np. uniknąć porażki.

3.Pamiętamy zdarzenia wzbudzające silne emocje, czy to negatywne, czy pozytywne, czyli w jakimś sensie ważne dla nas.

Emocja nie polepsza pamięci wszystkich szczegółów emocjonującego zdarzenia a raczej skupia uwagę na centralnych elementach sceny (np. pistolet, krew), dzięki czemu te centralne rzeczy są lepiej pamiętane kosztem innych szczegółów, równolegle rozgrywających się wydarzeń, ponieważ emocje pochłaniają zasoby uwagi i przetwarzanie informacji.

Tego rodzaju „dystrakcja” odpowiada za pogorszenie przez emocje szybkości uczenia się lub wykonywania zadań. Osoby silnie zalęknione czy depresyjne mają problem z uczeniem się, bo ich pamięć operacyjna pochłonięta jest emocjami, że tylko niewielka ilość zasobów uwagi może skoncentrować się na uczeniu się.

Ludzie przeżywający określony stan (smutek lub radość) silniej zwracają uwagę na wydarzenia czy sygnały, które są zgodne z ich stanem umysłu, ponieważ materiał zgodny emocjonalnie wywołuje więcej skojarzeń w momencie jego przetwarzania.

Pamięć uzależniona od stanu emocjonalnego (Bower) polega na tym, że materiał wyuczony w jakimś stanie emocjonalnym jest łatwiej przypominany, gdy znajdujemy się w tym samym stanie w momencie przypominania. Ludzie łatwiej kojarzą daną emocję z sytuacją, którą postrzegają za przyczynę powstania danej emocji.

Pozytywny nastrój nasila działania prospołeczne, gdyż w tym stanie ludzie czują się bezpieczni, pewni siebie, ekspansywni, co jest przejawem traktowania zdarzeń jako wyzwania, nie zaś jako zagrożenia (Lazarus). Zagrożenie oznacza, że znajdujemy się w niebezpieczeństwie, musimy się bronić, co prowadzi do ostrożności i zahamowania.

Podobne prace

Do góry