Ocena brak

Związek Australijski - Ważniejsze wydarzenia

Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011

1788 - przybycie tzw. Pierwszej Floty, w rejonie dzisiejszego Sydney, wraz z grupą więźniów, z początku wykorzystywano zdobyte ziemie jako miejsce zesłania skazańców brytyjskich;

1790 - przybycie okrętów Drugiej Floty;

1791 - przybycie okrętów Trzeciej Floty;

1792 - przybycie pierwszych prywatnych statków handlowych;

-"Rumowy Korpus" zastępuje w kolonii oficerów z Królewskiej Marynarki (rum stał się podstawowym środkiem płatniczym);

1794 - sprowadzenie owiec z Kalkuty;

1796 - przywieziono z Ameryki Południowej pierwsze merynosy, które stały się podstawš dla australijskiej hodowli i przemysłu wełnianego;

1809 - 1821 - rozwiązanie "rumowego interesu" (rządzącego się na niezbyt "demokratycznych" zasadach) przez gubernatora L. Macquariego i zastąpienie go nową, regularną jednostką wojskową;?

1814 - nadanie nazwy Australia całemu kontynentowi;

1828 - utworzenie Rady Legislacyjnej o charakterze opiniodawczym, z prawem odrzucania gubernatorskich dekretów;

1825 - wyodrębnienie się z Nowej Południowej Walii - Ziemii Van Diemena (póżniejsza Tasmania);

1829 - powstanie nowej kolonii - Australia Zachodnia;

1836 - powstanie nowej kolonii - Australia Południowa;

1839 - "Akt 1839", który zrównał w prawach "ekskluzywnych" z "emancypowanymi";

1840 - zaprzestanie przywozu skazańców;

1842 - "Akt 1842", poszerzył skład Rady Legislacyjnej do 36 członków (poprzednio było 14);

- pierwsze wybory w Nowej Południowej Walii;

1850 - wyodrębnienie się z Nowej Południowej Walii - Wiktorii;

- "Akt 1850", Rady Legislacyjne w poszczególnych koloniach zostały zastąpione ciałami o charakterze parlamentarnym, złożonymi z dwóch izb;

1859 - wyodrębnienie się z Nowej Południowej Walii - Queensland;

1868 - ostatni transport więźniów do Australii Zachodniej;

2 poł. XIXw - odkrycie złota, rudy żelaza i metali nieżelaznych w koloniach;

1901 - utworzenie Związku Australii

1911 - wyznaczenie miejsca na stolicę Canberrę

1927 - siedziba rządu przeniesiona do Canberry

1942 - przyznanie Australii autonomii przez Wielką Brytanię

1944 - powstanie Partii Liberalnej Australii na czele z Robertem Menziesem

1951 - zawarcie paktu polityczno-wojskowego (ANZUS) przez Związek Australijski, Nową Zelandię i USA

1966 - Menzies rezygnuje z przywództwa w Partii Liberalnej Australii oraz funkcji premiera, którą pełnił przez 17 lat; jego miejsce zajmuje Harold Holt

1967 - w wyniku referendum zostają przyznane pełne prawa obywatelskie aborygenom

1968 - John Gorton obejmuje stanowisko premiera po śmierci Holta

1972 - Gough Whitlam zostaje premierem po dojściu do władzy Australijskiej Partii Pracy

1975 - Senat blokuje rządowy program finansowy; gubernator generalny zaprosił Malcolma Frasera do sformowania Krajowej Partii Liberalnej; działalność gubernatora generalnego Johna Kerra została szeroko skrytykowana

1977 - rezygnacja Kerra

1978 - Terytorium Północne otrzymuje własny samorząd

1983 - Australijska Partia Pracy wraca na arenę polityczną pod przywództwem Boba Hawke i próbuje uporać się z rosnącym bezrobociem

1986 - Ustawa Australijska zostaje przyjęta przez rząd Wielkiej Brytanii

1988 - Bill Hayden, minister spraw zagranicznych, uzyskuje nominację na gubernatora generalnego; podpisanie umowy o wolnym handlu z Nową Zelandią

1990 - Hawke odnosi zwycięstwo wyborcze, pokonując kandydata z Partii Liberalnej

1991 - Paul Keating zostaje nowym przywódcą Partii Liberalnej i premierem

1992 - Keating traci popularność w miarę narastania problemów gospodarczych.

Podobne prace

Do góry