Ocena brak

Żurawie wysięgnikowe

Autor /Kafar Dodano /31.01.2012

Żurawie wysięgnikowe są z daleka widoczne na placach budów (zauważmy, żurawi nie powinniśmy nazywać dźwigami - nazwa ta jest zarezerwowa­na dla wind i podobnych urządzeń). W urządzeniu tym cały zespół bloczków jest podtrzymywany przez wysięgnik. Zwykle jest to stalowa kratow­nica. Dzięki temu wytrzymałość żurawia jest co najmniej równa konstrukcji z litej stali, przy znacz­nie mniejszej masie. To zaś redukuje koszt mate­riału, energii zużywanej do poruszania maszyny oraz umożliwia przenoszenie cięższych ładunków. Wysięgnik jest zamocowany w pobliżu jednego z końców i może się obracać. Dzięki temu poru­sza się w płaszczyźnie poziomej i zmienia kąt po­chylenia w stosunku do poziomu, i to zarówno do góry, jak i w dół.
Wiele żurawi budowlanych ma wysięgnik za­montowany na kratownicowej wieży. Żuraw wie­żowy rośnie wraz z budynkiem, gdyż do wieży-podstawy można dołączać nowe sekcje. Cała wolno stojąca wieża może mieć nawet do 60 m wysoko­ści. Można ją umieścić na stabilnym bloku beto­nowym, jednak wiele jest montowanych bądź to na podwoziu ciężarówki, bądź, gdy konstrukcja jest większa i cięższa, na platformie kolejowej. Wyższe wieże są z reguły mocowane do budynku, co znacznie poprawia ich stabilność.

Podobne prace

Do góry