Ocena brak

Żurawie bramowe

Autor /Kafar Dodano /31.01.2012

Żurawie bramowe, zwane suwnicami, składają się ze stalowej konstrukcji zwanej bramą lub pomo­stem oraz poruszającego się po niej na wózku sprzętu dźwigowego. Suwnice pomostowe są wy­korzystywane w fabrykach, składach i hurtowniach. Gdy maszyna taka jest zamontowana wewnątrz budynku, to przęsło suwnicy przesuwa się zwykle po pomoście będącym częścią jego struktury.
Podobne suwnice z pomostem, po którym na szynach jeździ przęsło mogą być budowane rów­nież na zewnątrz budynków. W takich miejscach często używa się konstrukcji, w której cała, opar­ta na czterech nogach, stosunkowo krótka brama jeździ po szynach ułożonych na ziemi. Nazywa je suwnicami bramowymi lub czasem goliatami. Suwnice bramowe poruszające się na ogumionych kołach mają większą swobodę ruc

Podobne prace

Do góry