Ocena brak

Żupałek księżycoplamy

Autor /Borys999 Dodano /27.01.2012

Wygląd: długość 3 cm, rozpiętość skrzydeł 5 cm. Skrzydła trójkątne, przezroczyste, z żół-tobrązowym rysunkiem. Od bardzo podobnego żupałka plamistego różni się brakiem plam na przednich skrzydłach, a od żupałka ważkowa-tego czarną półksiężycowatego kształtu plamą na tylnych skrzydłach, obejmującą znajdującą się za nią plamę żółtą.

Środowisko: ograniczony do nielicznych ciepłych stanowisk w Europie Środkowej. W Polsce nie występuje.

Liczebność: w środk. Europie bardzo rzadki!

Rozród: kopulacja odbywa się w powietrzu. Jaja składane są w podwójnych rzędach na łodygach roślin. Po 2-3 tygodniach wylęgają się młode larwy, które czyhają na zdobycz pod mchem lub kamieniami. Pod względem wyglądu podobne są do larw mrówkolwów, jednakże w przeciwieństwie do nich nie budują one lejkowatych dołków pułapek. Przepoczwarzenie następuje w kokonie, który przywieszony jest do łodygi. Stadium poczwarki trwa około 3 tygodni, podczas gdy cały cykl rozwojowy trwa przynajmniej 2 lata.  

Pokarm; drapieżnik odżywiający się małymi bezkręgowcami.

Podobne prace

Do góry