Ocena brak

Żukowo

Autor /grapcio Dodano /24.01.2013

Miasto na Pojezierzu Kaszubskim, przy drodze z Trójmiasta do Kartuz, 20 km od Gdańska. Prawa miejskie 1989. 5 tys. mie­szkańców.
W 1209 książę gdańsko-pomorski Mściwój I sprowadził do Żukowa Norber­tanki ze Strzelna. Prowadziły tu one szkołę dla córek szlachty i patrycjatu gdańskiego, a od XIV w. także dla chłopców.
Żukowo jest kolebką haftu kaszubskiego, zapoczątkowanego przez Norbertanki. Po kasacie zakonu w 1834, klasztor przekazano miejscowej parafii. W 1991 w Żukowie założono pierwszą w woj. gdańskim Ka­tolicką Szkołę Podstawową, nawiązującą do tradycji Norbertanek.
W centrum miasteczka, przy wjeździe z Gdańska, kościół parafialny p.w. św. Jana, wzmiankowany w 1433, odbudowany w 1604, z bogatym wnętrzem barokowym
z XVII w.
Z zabudowań klasztornych Norbertanek zachowały się: kościół, stajnia i wozownia oraz plebania z XIX w. 
kościele z XIII w. liczne dzieła sztuki z XIV-XVIII w. Ołtarz gł. z „Wniebowzięciem NMP" z XVII w. Po jego prawej stronie najwartościowszy ołtarz „antwerpski" z XVI w. W bocznym ołtarzu, po pd. stro­nie, gotycka rzeźba MB z Dzieciątkiem (ok.1650) a po pn. stronie, obok rzeźb, dwa obrazy św. Norberta. Cennymi zabytkami są też: ambona, balustrada chóru oddzie­lająca zakonnice od wiernych oraz obrazy i zdobienia barokowe. W kaplicy, obok zakrystii, znajduje się alabastrowa płasko­rzeźba „Pokłon Trzech Króli".
W zabudowaniach poklasztornych Muze­um Parafialne z kolekcją szat liturgicznych i sprzętu kościelnego z okresu świetności zakonu oraz wystawa haftu kaszubskiego szkoły żukowskiej.
Pozostałością po klasztorze jest kaplica cmentarna z 1754, postawiona dla upa­miętnienia 9 zakonnic, zamordowanych w 1234 przez Prusów. Do zabytków należy również mur klasztorny z XVII w. z wnękami pokrytymi polichromią.
Na placu przykościelnym wznosi się postument z rzeźbą św. Norberta z XIX w.

Podobne prace

Do góry