Ocena brak

Zstępowanie jąder

Autor /liza Dodano /12.01.2012

W 2 miesiącu życia zarodka  jądro ma kształt wrzecionowaty; górny jego koniec sięga do 6 kręgu piersiowego, dolny do okołicy krzyżowej; leży ono w fałdzie otrzewnej od pranercza oddzielone krezką jądra (mesorchium). W 3 miesiącu jądro skraca się wskutek zaniku swego górnego i dolnego odcinka, przyjmuje kształt elipsoidalny i równocześnie z powodu szybkiego rozrostu tylnej ściany jamy brzusznej, na której leży, biernie przemieszcza się ku dołowi (zstępo-wanie wewnętrzne). Począwszy od 2 miesiąca jest ono swym dolnym biegunem połączone więzadłem z dolnym odcinkiem ściany brzusznej (w miejscu późniejszego pierścienia pachwinowego głębokiego). Jest to tzw. jądro wód (gubernaculum testis); część górna tego tworu powstaje z zanikającego dolnego odcinka jądra, tzw. wię, zadla płciowo-pachwinowego (ligamentum genito-inguitiale), część dolna wyrasta z okolicy pachwinowej. Jądrowód drąży dalej w głąb wałów płciowych, z których powstaje moszna. W 3 miesiącu w miejscu późniejszego pierścienia pachwinowego głębokiego powstaje uchyłek otrzewnej tzw. wyrostek pochwowy otrzewnej (processus va-ginalis peritonei). W 7 miesiącu przedłuża się  i przenika wzdłuż pasma łącznotkanko-wego biegnącego w osi jądrowodu, tzw. struny jądrowodu przez ścianę brzuszną do moszny wypychając przed sobą poszczególne jej warstwy. Jądrowód skraca się następnie a związane z nim jądro wraz z najądrzem zstępuje wzdłuż tylnej ściany wyrostka pochwowego otrzewnej do moszny (zstępowanie zewnętrzne), pociągając za sobą nasieniowód oraz towarzyszące mu naczynia i nerwy jądra. Proces ten po stronie lewej kończy się w 8 miesiącu, po prawej nieco później lub nawet dopiero wkrótce po urodzeniu. Wtedy górny odcinek wyrostka pocłiwowego zarasta, dolny natomiast tworzy osłonę surowiczą jądra. Skrócony jądrowód przekształca się w więzadło mosznowe (ligamentum sćrotale). Zahamowanie procesu zstępowania jąder może spowodować pozostanie jądra w jamie brzusznej lub uwięznięcie w kanale pachwinowym. Zjawisko takie nazywamy wnętrostwem (kryp lorcłńsrfius).

Podobne prace

Do góry