Ocena brak

Zróżnicowanie wyznaniowe na świecie

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

Religia jest podstawą każdej cywilizacji. Wpływa na wiele sfer życia ludności, kształtuje jej zachowania.

Głównymi religiami  świata są;

1. Chrześcijaństwo – największa religia monoteistyczna, skupiająca około 1,8 mld wyznawców. Swój początek bierze od działalności Jezusa Chrystusa.

Chrześcijaństwo dominuje w Europie, obu Amerykach, Australii, Nowej Zelandii, oraz na Filipinach, południowa i środkowa Afryka.

Chrześcijanie podzieleni są na 4 duże odłamy;

- katolików – ponad 1 mld

- protestantów – około 400 mln

- prawosławnych – ponad 170 mln

- anglikanów – blisko 80mln

2. Islam – religia monoteistyczna stworzona w VII w przez proroka Mahometa. Skupia ponad miliard wyznawców. Jest wiarą w jednego boga Allacha. Świętą księgą islamu jest Koran. Wyznawcami islamu (muzułmanie ) są;

- Arabowie w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie

- Mieszkańcy Turcji, Iranu, Pakistanu, Bangladeszu, Indonezji, Malezji i ludy środkowej Azji, wschodnia Afryka

3. Hinduizm – religia występująca praktycznie w Indiach, licząca ponad 760 mln wyznawców. Wierzą oni w prawo karmana i reinkarnacje.

4. Buddyzm – religia stworzona w VI wieku p.n.e. przez Buddę. Przyjmuje istnienie nieskończenie wielu światów zamieszkanych przez ludzi, zwierzęta, bogów i demony. Liczbę buddystów szacuje się na około 340 mln. Mieszkają głównie w południowo – wschodniej Azji, Chinach, Mongolii i Japonii.

5. Konfucjanizmdoktryna etyczno – społeczna oparta na poglądach Konfucjusza. Liczy około 300 mln  wyznawców. Ogranicza się do obszaru Chin.

6. Oprócz wymienionych wyżej religii, duże znaczenie mają również religie plemienne

Ponad 100 mln wyznawców. Występują zwłaszcza w Afryce, Amazonii, na Nowej Gwinei oraz wśród rdzennej ludności Australii.Niezbyt liczną, ale znaczącą religią jest judaizm ( Izrael oraz Żydzi żyjący w innych państwach ).Liczbę ateistów szacuje się na około 240 mln.

Podobne prace

Do góry