Ocena brak

Zróżnicowanie przestrzenne upraw i hodowli zwierząt w Polsce

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

Około 55% gruntów ornych przeznacza się na zboża.

- zboża; natężenie uprawy nie jest w całym kraju jednakowe. Największe jest w

środkowo- wschodniej części kraju.

- uprawa buraka cukrowego; największe koncentracje upraw występują w rejonach;

zamojskim, lubelskim, dolnośląskim, wielkopolskim, kujawskim, żuławskim, szczecińskim.

- rzepak i rzepik ; największe uprawy koncentrują się na Dolnym Śląsku, Pomorzu Zachodnim , Kujawach i Żuławach.

- len i konopie; najwięcej lnu uprawia się w Wielkopolsce i na pojezierzu Pomorskim, plantacje konopii znajdują się na Wyżynie Lubelskiej .

- chmiel ; uprawiany jest na Wyżynach Lubelskiej i Kieleckiej

- tytoń ; uprawia się w rejonie lubelskim, rzeszowskim, krakowskim, śląskim, kieleckim oraz w dolinie Wisły.

- warzywnictwo ; najwięcej warzyw uprawia się w okręgu śląsko-krakowskim, oraz na Nizinie Śląskiej oraz w województwie warszawskim i łódzkim.

- sadownictwo; rejony sadownicze- beskidzki ,lubelski, sandomierski,

Polska należy do krajów o rozwiniętej hodowli.

- hodowla trzody chlewnej; obszarami intensywnej hodowli są Wielkopolska i Kujawy oraz wschodnia część Niziny Mazowieckiej ( byłe województwa leszczyńskie, poznańskie, toruńskie, kaliskie pilskie, bydgoskie, gdańskie ) najmniejsza hodowla w rejonach górskich.

- chów bydła ; największe natężenie hodowli występuje w rejonie małopolskim i śląsko-wielkopolskim, najmniejsze w rejonie środkowo- wschodnim orz w rejonie północnym i zachodnim

- pogłowie koni; ogólny wskaźnik pogłowia koni rośnie z północnego zachodu na południowy wschód kraju.

- Owce; pas gór i podgórzy, w Wielkopolsce, i na pojezierzu Pomorskim

Podobne prace

Do góry