Ocena brak

Zróżnicowanie form osadniczych - Zmiany w osadnictwie

Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011

Gęstość zaludnienia wyrażana jest średnią liczbą ludzi mieszkających na kilometrze kwadratowym danego obszaru, na przykład w określonym kraju. Daje ona jednak nikłe pojęcie o tym, gdzie rzeczywiście znajdują się skupiska ludzkie. Określenie gęstości zaludnienia opiera się bowiem na założeniu, że ludzie rozmieszczeni są równomiernie na całym badanym obszarze, co się raczej nigdy nie zdarza.

Ludzie początkowo tworzyli wspólnoty łowiecko-zbierackie prowadzące koczowniczy tryb życia. Jedynie ciągły ruch mógł im zapewnić środki niezbędne do przetrwania. Nieustanne przeprowadzki wymagały dużej pomysłowości, ludzie musieli ciągle na nowo przystosowywać się do zmieniających się warunków - szukać nowych źródeł pożywienia, adaptować nowe materiały na ubrania i do budowy domów. Według antropologów, naukowców zajmujących się badaniem rozwoju człowieka na przestrzeni dziejów, 10000 lat temu Ziemię zamieszkiwało około 5 mln ludzi.

Zbiorowiska ludzi istniały zapewne na wszystkich kontynentach, gęstość zaludnienia była jednak bardzo mała. Upowszechnienie uprawy ziemi doprowadziło do wzrostu liczby ludności na obszarach charakteryzujących się dobrymi warunkami do rozwoju rolnictwa. Rozwój rolnictwa z kolei przyczynił się do rozwoju miast, ponieważ tylko nadwyżka pożywienia umożliwiała części społeczeństwa rezygnację z produkcji żywności i wykonywanie innych, nierolniczych zawodów.

Podobne prace

Do góry