Ocena brak

Zróżnicowanie form osadniczych - Woda i ukształtowanie terenu

Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011

Obszary, gdzie deszcz pada rzadko lub wcale, talie jak pustynie płd.-zach. Afryki, Sahara czy wnętrze Australii, są bardzo słabo zaludnione. Ludzie skupiają się tam jedynie wokół oaz oraz w dolinach rzek. Innym czynnikiem decydującym o osiedlaniu się ludzi jest ukształtowanie terenu. Łatwiej żyje się na równinach niż na terenach górzystych. Trudno jest uprawiać ziemię na zboczach, gdyż warstwa ziemi jest tam zwykle cienka i bardzo szybko osuwa się odsłaniając gołą skałę.

Niełatwe warunki życia panują zwłaszcza na dużych wysokościach. Jednak, mimo niedostatku tlenu, silnych wiatrów i niskich temperatur, około 10 mln ludzi żyje w rejonach położonych ponad 3600 metrów n.p.m., są to głównie wysokie Andy i wyżyny centralnej Azji.

Podobne prace

Do góry