Ocena brak

Zróżnicowanie form osadniczych - Miasto i wieś

Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011

Ludność krajów uprzemysłowionych koncentruje się w miastach i ich okolicach. Gęstość zaludnienia jest tam znacznie wyższa niż można by się spodziewać po wskaźniku wyliczonym dla całego kraju. Na przykład aż 92% ludności Wielkiej Brytanii to mieszkańcy miast. W niektórych dzielnicach Londynu na jednym kilometrze kwadratowym mieszka 25 tyś. ludzi. Dla porównania w górach Szkocji na takiej samej powierzchni żyje jedynie ośmiu ludzi. W krajach typowo rolniczych zagęszczenie ludności jest zwykle równomierne. W Indiach, kraju rolniczym, 73% ludności mieszka na wsi, a gęstość zaludnienia utrzymuje się na wysokim poziomie - 270 osób na 1 km2. jednak nawet tu zdarzają się ostre dysproporcje. Na przykład w dolinie Gangesu gęstość zaludnienia jest trzykrotnie większa niż średnia krajowa.

Przeciętna gęstość zaludnienia w Afryce i Ameryce Południowej jest znacznie mniejsza. Najgęściej zaludnionym krajem Afryki jest Nigeria - na jeden kilometr kwadratowy przypada tam 130 mieszkańców. W Ameryce Południowej prym pod tym względem wiedzie Ekwador ze współczynnikiem 30 osób na 1 km2. ogromne obszary Ziemi są nieomal bezludne. W Australii na kilometr kwadratowy powierzchni przypada 2,2 osoby, a w Mongolii jedynie 1,4.

Podobne prace

Do góry