Ocena brak

Zróżnicowanie form osadniczych - Inne przyczyny migracji

Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011

Wciąż jeszcze na przypływ i rozmieszczenie ludności wpływ mają wojny i wewnętrzne waśnie religijno-polityczne. Na przykład w 1974 roku wielu mieszkańców Ugandy pochodzenia azjatyckiego zostało zmuszonych do opuszczenia wschodniej Afryki. Wielu z nich wyemigrowało wówczas do rozwiniętych krajów Wspólnoty Brytyjskiej. Mieszkańcy innych państw Wspólnoty emigrowali do wysoko rozwiniętych krajów Zachodu nie tyle z prześladowań politycznych, co w poszukiwaniu lepszej pracy.

Wiele państw prowadzi politykę otwartych granic dla uchodźców politycznych, jednak nie są one w stanie tak samo przychylnie traktować imigrantów ekonomicznych, to znaczy przybyłych w poszukiwaniu pracy. Rządy wielu krajów, zwłaszcza tych najchętniej obieranych za cel przez emigrantów, na przykład USA, nierzadko posuwają się do deportacji nielegalnych imigrantów. Często bywa jednak tak, że urzędnikom emigracyjnym trudno jest odróżnić emigrantów ekonomicznych od politycznych.

Niektóre kraje, np., Australia, wciąż są na tyle słabo zaludnione, że chętnie przyjmują każdego, kto może przyczynić się do rozwoju swojej nowej ojczyzny. Mieszkańcy krajów gęsto zaludnionych czasami reagują niechętnie na napływ imigrantów, zwłaszcza tych, których język, religia i kultura w znaczący sposób różnią się od miejscowych i są przyczyną problemów z przystosowaniem się do nowego społeczeństwa.

Podobne prace

Do góry