Ocena brak

Źródła zobowiązań

Autor /Donat Dodano /17.11.2011

Pierwotnie Rzymianie wyodrębniali dwa podstawowe źródła zobowiązań: kontrakty i delikty. Kontraktami były umowy zaskarżalne wg ius civile, delikty – przestępstwa rodzące odpowiedzialność majątkową sprawcy z mocy norm prawa prywatnego.

Według Gaiusa „każde zobowiązanie rodzi się albo z kontraktu albo z deliktu” oraz „z różnego rodzaju przyczyn”.

W prawie justyniańskim nastąpił podział zobowiązań powstających „z różnego rodzaju przyczyn” na dwie dalsze kategorie: zobowiązania jak gdyby z kontraktu (obligationes quasi ex contractu) oraz zobowiązania jak gdyby z deliktu (obligationes quasi ex delicto). Tak więc w prawie justyniańskim występował czwórpodział zobowiązań ze względu na ich źródła powstania, na obligationes:

  • ex contractu – czyli z umów zaskarżalnych wg prawa cywilnego

  • quasi ex contractu – ze zdarzeń podobnych do kontraktów

  • ex delicto – z przestępstw prawa prywatnego

  • quasi ex delicto – ze zdarzeń podobnych do deliktów.

Podobne prace

Do góry