Ocena brak

ŹRÓDŁA ZMIAN SPOŁECZNYCH

Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012

U podstaw istotnych zmian społecznych leżą rozmaite procesy pole­gające na tworzeniu nowych struktur i systemów, pewne zdarzenia wraz ze społecznymi reakcjami na nie, zachowania utrwalające lub niszczące istniejące stosunki, instytucje, organizacje, normy, wartości, postawy. Większość socjologicznych wyjaśnień zmiany da się uporządkować przy pomocy kryterium sposobu postrzegania źródła zmiany; zmiana spowodo­wana wewnętrzną dynamiką struktur, organizacji społeczeństwa czy zmia­na jako rezultat bodźców zewnętrznych.

Jest to kryterium, które teorie socjologiczne pozwala podzielić na wyjaśniające zmianę przyczynami endo­gennymi i egzogennymi.Inny podział teorii zmian można przedstawić opierając się na kryterium wyjaśnień jednoprzyczynowych, przypisujących jednemu czynnikowi wywoływanie znaczących zmian społecznych i wieloprzyczynowych, wskazujących na wiele czynników zmian.

Podobne prace

Do góry