Ocena brak

Źródła uzupełniające

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

- regulacja dotycząca pragmatyk w sytuacji, gdy dana materia nie została uregulowana w źródle podstawowym

1) Kodeks pracy

2) Kodeks cywilny

3) Ustawy szczególne, np. ustawa o pracownikach urzędów państwowych

Podobne prace

Do góry