Ocena brak

Źródła tworzenia prawa rzymskiego

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Źródła poznania prawa (fontes iuris cognescendi) – bezpośrednie i pośrednie:

Źródła tworzenia prawa rzymskiego (fontes iuris oriundi) – organy i wydawane przez nie akty prawne:

  • prawo zwyczajowe

  • ustawy (leges rogatae) – zgromadzeń ludowych

  • uchwały senatu senatus consulta (z czasem uzyskały moc ustawy)

  • konstytucje cesarskie za pryncypatu (constitutiones) – dekrety, edykty, reskrypty, mandaty.

  • edykty magistratur (pretora, edylów, namiestników prowincji)

  • opinie uczonych (responda na zapytania prawne)- jurysprudencja.

  • ustawy (leges) cesarskie (dominat) i ich zbiory – kodeksy

  • kodyfikacja justyniańska i Novellae leges

Podobne prace

Do góry