Ocena brak

ŹRÓDŁA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

Koncepcja przewagi konkurencyjnej nieodłącznie wiążę się z pojęcie konkurencyjności. Konkurencyjność jest we współczesnej ekonomii dyskusyjne i wieloznacznie rozumiana. W myśl najprostszego określenia konkurencyjnym staje się wytwórca, jeżeli jest w stanie z powodzeniem rywalizować z konkurentami. A oto kilka definicji konkurencyjności.

Definicja konkurencyjności wg UE: zdolność firm do podtrzymywania swojej bazy zaspokajania potrzeb klientów i konsumentów przez bardziej sprawną podaż towarów i usług na coraz lepszych warunkach cenowych i pozacenowych.(Panorama of UE Industry 1997. Competitive Companies, Brussels 1997).

Według definicji OECD konkurencyjność oznacza zdolność firm, przemysłów, regionów, krajów lub ugrupowań do sprostania międzynarodowej konkurencyjności jak i do trwałego zapewnienia wysokiej stopy zwrotu od zastosowanych czynników produkcji i poziomu zatrudnienia.

"The World Copetetiveness Report 1994" przygotowany przez Międzynarodowy Instytut Rozwoju Zarządzania (IMD-International Institute for Managment Development) we współpracy ze Światowym Forum Ekonomicznym (WEF- World Economic Forum) definiuje międzynarodową konkurencyjność gospodarki lub firmy jako zdolność do tworzenia większego bogactwa niż konkurenci na rynku.

Konkurencyjność przedsiębiorstw jest jedną z głównych zasad na których oparta jest gospodarka rynkowa. Według M.E. Portera pomimo że konkurencja toczy się bezpośrednio między przedsiębiorstwami to jednak obok czynników mikroekonomicznych określających przewagę konkurencyjną muszą istnieć też czynniki makroekonomiczne, które sprawiają że firmy jednych krajów częściej niż innych odnoszą sukcesy we współzawodnictwie.

Czynniki makro to:

  • Polityka ekonomiczna rządu

  • Polityka monetarna

  • Polityka fiskalna

  • Rynki kapitałowe

  • Regulacje prawne

Czynniki mikro to:

 

Podobne prace

Do góry