Ocena brak

Źródła przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym

Autor /Aline Dodano /18.04.2011

 

  • globalna konfiguracja – polega na lokowaniu poszczególnych rodzajów działalności firmy w tych miejscach globu, gdzie mogą być realizowane najbardziej efektywnie (np. produkcja tam gdzie tania siła robocza)

  • globalna koordynacja – taki dobór serii powiązań, współpracy i uzgodnień pomiędzy jednostkami wewnętrznymi firmy i jej zewnętrznymi partnerami w różnych krajach, który maksymalizuje przewagę konkurencyjną firmy na konkretnym rynku

  • korzyści skali – pozwalają na obniżanie kosztów jednostkowych, nieosiągalne dla małych, lokalnych producentów oraz umożliwiają olbrzymie finansowanie badań i rozwoju, marketingu i reklamy

  • korzyści zasięgu – wynikają z branżowego zróżnicowania większości najważniejszych firm globalnych, które działają w kilku przemysłach blisko ze sobą powiązanych

  • korzyści doświadczenia – wynika ze zdolności uczenia się organizacji na podstawie doświadczeń wyniesionych z różnych krajów i różnych rynków (np. AIG w Czechach)

  • uprzywilejowany dostęp do rynków pieniężnych i kapitałowych – wiąże się z coraz częstszym i silniejszym zaangażowaniem firm międzynarodowych w przemysł usług finansowych.

 

Podobne prace

Do góry