Ocena brak

Źródła prawa rodzinnego

Autor /Otto Dodano /07.09.2011

Źródłami prawa rodzinnego są: konstytucja, ustawy, ratyfikowane przez Parlament umowy międzynarodowe, rozporządzenia wydawane na mocy ustaw, akty prawa miejscowego (art. 87 Konstytucji RP).  

Umowy międzynarodowe. Ratyfikowane umowy międzynarodowe to w myśl art. 91 ust.1 Konstytucji RP „...część krajowego porządku prawnego ... chyba, że ich stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy”.

Podobne prace

Do góry