Ocena brak

Źródła prawa pracy. Hierarchia źródeł prawa pracy

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

Treść stosunków pracy kształtowana jest przez liczne i różnorodne źródła pracy, których ranga i zakres oddziaływania zostały wyraźnie określone.

Źródła te można podzielić na:

1.powszechnie obowiązujące: Konstytucja, ustawy (kodeks pracy i inne ustawy określające prawa i obowiązki pracowników), ratyfikowane umowy międzynarodowe (konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy i dwustronne lub wielostronne umowy międzynarodowe), rozporządzenia.

2.specyficzne (nie mające charakteru powszechnie obowiązującego): układy zbiorowe pracy (zakładowe i ponadzakładowe), regulaminy, statuty, kodeks cywilny w sprawach nie normowanych przepisami prawa pracy.

Podobne prace

Do góry