Ocena brak

ŻRÓDŁA PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

1)Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,

2)Ustawy - akty prawne o charakterze ogólnym , powszechnie obowiązującym, uchwalane przez parlament i podpisywane przez Prezydenta RP ( np. ustawa o finansach publicznych, o samorządzie gminnym ),

3)Ratyfikowane umowy międzynarodowe ( na podstawie art. 88 K. ),

4)Rozporządzenia - przepisy wykonawcze wydawane z upoważnienia ustaw w celu ich wykonania,

5)Akty prawa miejscowego - obowiązują na terenie obszaru, w którym je podpisano ( na podstawie art. 87 ust. 2 oraz art. 94 Konstytucji )

Do góry