Ocena brak

Źródła Prawa handlowego

Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011

Działalność gospodarczą regulują dwie ustawy:

  1. Ustawa z 23.XII.88r. o działalności gospodarczej (z poprzedniego ustroju) była bardziej liberalna w 88r. Niż po wielokrotnych nowelizacjach w latach 90.

  2. Ustawa z 19.IX.99r. – Prawo działalności gospodarczej – obecnie obowiązuje.

Ustawa z 19.IX99r. definiuje działalność gospodarczą jako – zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz polegającą na poszukiwaniu, rozpowszechnianiu i eksploatowaniu surowców, prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły. Działalność ta ma charakter zarobkowy jeśli nie ma zarobku to nie jest to działalność gospodarcza. Wyłączona jest tu działalność rolnicza, zarządzanie własnym majątkiem (gry na giełdzie) nie są działalnością gospodarczą.

Wytwarzanie

Budowanie

Handlowanie zarobek + zorganizowanie + ciągłość

Usługi

Poszukiwanie

Rozpowszechnianie

Eksploatowanie

Podobne prace

Do góry