Ocena brak

Źródła prawa finansowego

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Źródłem prawa finansowego są:

  1. Konstytucja (rozdział X finanse publiczne)

  2. Ustawy

  3. Ratyfikowane umowy międzynarodowe

  4. Rozporządzenia

  5. Akty prawa miejscowego (na terenie, którego dotyczą np. rada gminy kształtuje stawki podatków)

W ustawie o finansach publicznych nie zdefiniowano pojęcia tych finansów. Wskazano jedynie na przykładowe ich cechy, do których zaliczyć należy:

  1. pozyskiwanie i gromadzenie dochodów
  2. dokonywanie wydatków 
  3. finansowanie deficytu 
  4. operacje związane z tymi sytuacjami gdzie są angażowane środki publiczne (zaciągnięcie zobowiązań angażujących środki publiczne) 
  5. zarządzanie długiem publicznym i środkami publicznymi.

Podobne prace

Do góry