Ocena brak

Źródła prawa cywilnego

Autor /barbara Dodano /26.03.2011

 

Podstawowym źródłem prawa cywilnego jest Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r., obowiązujący od 1 stycznia 1965 r. wielokrotnie nowelizowany. Kodeks cywilny dzieli się na cztery księgi, poświęcone kolejno: zagadnieniom ogólnym, własności i innym prawom rzeczowym, zobowiązaniom oraz spadkom. Pozakodeksowymi źródłami są m.in.: Prawo wekslowe, Prawo czekowe, Prawo spółdzielcze, Prawo budowlane itd. Zgodnie z ogólnymi zasadami stosowania prawa przepisy specjalne stosuje się w pierwszej kolejności, zaś kodeks cywilny ma w tej dziedzinie charakter posiłkowy. Oznacza to, że przepisy kodeksu znajdują zastosowanie tylko wówczas, gdy określona sprawa nie została uregulowana w przepisach specjalnych.

 

Działy

 

  1. Część ogólna

  2. Prawo rzeczowe

  3. Prawo zobowiązaniowe

  4. Prawo spadkowe

 

Podmioty prawa cywilnego

 

Podmioty prawa cywilnego dzielą się na:

  • Osoby fizyczne

  • Osoby prawne

  • Ułomne osoby prawne

 

Podmiotem prawa cywilnego jest podmiot mający zdolność prawną. Zdolność prawna oznacza, że osoba może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania (ma ją człowiek od chwili urodzenia).

 

Podobne prace

Do góry