Ocena brak

Źródła prawa bankowego w Polsce - Ustawy

Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011

a) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

b) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim

c) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych i inne ustawy.

Istotna jest też ustawa z 27 lipca 2002r. prawo dewizowe. Ustawy w prawie bankowym mają różny zakres przedmiotowy (regulują zagadnienia o charakterze uniwersalnym odnoszące się do wszystkich kategorii banków, albo zagadnienia o charakterze szczegółowym).

Można również wskazać na takie akty prawa bankowego, które regulują jednorodny, pod względem materii, rodzaj zagadnień np. dopłaty do określonej kategorii kredytów bankowych.

Prawo bankowe jest rozproszone w wielu aktach prawnych, pochodzących z różnych okresów. Zauważalna jest tendencja do regulowania poszczególnych zagadnień z zakresu bankowości w odrębnych aktach prawnych. Wielość aktów prawnych jest cechą polskiego systemu prawa bankowego.

Podobne prace

Do góry