Ocena brak

Źródła prawa bankowego w Polsce - Akty wykonawcze

Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011

Do ustaw wydano kilkaset aktów wykonawczych. Uprawnionymi do wydawania aktów prawnych, czyli uchwał i zarządzeń są Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz Komisja Nadzoru Bankowego.

Nie są to wedle Konstytucji źródła powszechnie obowiązującego prawa. Te akty są adresowane do podmiotów podległych im organizacyjnie i funkcjonalnie.

Podobne prace

Do góry