Ocena brak

Źródła obowiązku egzekucyjnego. Przedmiotowy zakres egzekucji

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Najczęściej źródłem obowiązku egzekucyjnego będzie decyzja lub postanowienie, ale niejednokrotnie egzekucja będzie mogła być wszczęta bez potrzeby wydania orzeczenia, albowiem obowiązek będzie przedmiotowo i podmiotowo skonkretyzowany w przepisie prawa.

Zakres przedmiotowy określony został w art. 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, będzie to katalog obowiązków do wykonania ich przez zobowiązanych, którzy nie uczynili tego dobrowolnie w przepisanym terminie. Obowiązki te mogą mieć dwojaką naturę: będą to obowiązki o charakterze pieniężnym, co ustawodawca rozumie jako uiszczenie należności pieniężnych, oraz obowiązki o charakterze niepieniężnym(np. Obowiązek znoszenia, obowiązek określonego zachowania lub zaniechania podejmowania działań).

Podobne prace

Do góry