Ocena brak

Źródła mocy Ziemi

Autor /Zenon Dodano /31.01.2012

W 1969 roku znany brytyjski różdżkarz, Guy Underwood wydał książkę Wzór przeszłości (Paltem off he Past), w której sformułował swą teorię. Według niego istnieje wyraźny związek mię­dzy podziemnymi ciekami wodnymi a lokalizacją prehistorycznych budowli.
Inspiracją badań Underwooda była teoria Reginalda Allendera Smitha, byłego kustosza dzia­łu historii starożytnej w British Museum w Lon­dynie. Według Smith*a pod każdym kręgiem kamiennym znajduje się tak zwane „ukryte źró­dło", z którego promieniście rozchodzą się pod­ziemne strumienie. Guy Underwood postanowił sprawdzić tę hipotezę i odkrył, że ze „ślepych źró­deł" istotnie wypływają podziemne cieki wodne układające się w charakterystyczną spiralę. Ten powtarzający się układ strumieni Underwood nazwał „liniami geodetycznymi".
Mimo tych frapujących odkryć i teorii wciąż nie rozumiemy, czym tak naprawdę jest tajemnicza „siła Ziemi". Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, iż wielu ufologów jest przekonanych, że tajem­nicze megality są w jakimś stopniu powiązane z UFO. Zauważono bowiem, że częstotliwość spo­tkań z UFO w pobliżu linii wyznaczonych przez megalityczne budowle jest znacznie częstsza niż gdzie indziej. Pojawiły się nawet sugestie, że kos­mici w jakiś sposób wykrywają te niezbadane ziem­skie prądy i traktują je jako swego rodzaju drogo­wskazy, podróżując zgodnie z ich kierunkiem.

Podobne prace

Do góry