Ocena brak

Źródła i rodzaje konfliktów w organizacjach

Autor /Mia Dodano /18.04.2011

 

rodzaje: *wewnetrzy konflikt u danej osoby (brak dokładnego określenia obowiązków osoby), *między poszczególnymi osobami (różnice osobowości), *konflikt między jednostką a grupą (reakcja osoby pod wpływem wywieranego nacisku przez innych), *konflikt między grupami tej samej organizacji (między linią a sztabem, robotnikami a kierownictwem), *konflikt między organizacjami (nieodłączny i pożądany w sferze gospodarczej, to konkurencja). źródła: *dzielenie zasobów (podstawowe zasoby są ograniczone), *różnice w celach (dla poszczególnych działów), *współzależność w pracy (wynika z tego, ze 2 lub więcej działów zależy od siebie przy realizacji swoich zadań lub gdy na wszystkie grupy nakłada się zbyt wiele zadań lub gdy praca jest rozłożona równomiernie ale wynagrodzenie za nią jest odmienne lub gdy 1 komórka nie może rozpocząć pracy do chwili zakończenia zadania przez inną), *różnice wartości lub poglądów, *indywidualne style i niejednoznaczność organizacyjna (niejednoznaczne określenie obowiązków, niejasność celów brak wzajemnej wiedzy o pracy, niejasne sformułowanie zadań).

Podobne prace

Do góry