Ocena brak

Źródła i rodzaje dochodów publicznych

Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011

Źródła dochodów publicznych:

- dochód narodowy danego państwa

- majątek narodowy

- dochód narodowy lub majątek innych państw

Funkcje dochodów publicznych:

  • f. fiskalna – celem jest chęć zgromadzenia odpowiednich środków finansowych

  • f. stymulacyjna podatku

Klasyfikacja dochodów publicznych:

- dochody powstałe w wyniku pierwotnego podziału

- dochody powstałe w wyniku wtórnego podziału

Kryterium rachunkowe:

- d. rzeczywiste – zwiększają sumę środków publicznych

- d. rozliczeniowe- stanowią transfery wewnątrzbudżetowe

Kryterium rachunkowe:

- d. pieniężne – gdy jest gospodarka towarowo-pieniężna

- d. niepieniężne – margines, który powiększa się, gdy jest zaburzenie na rynku

Kryterium – natura powstania:

- d. nieodpłatne – zobowiązany do ich świadczenia nie otrzymuje żadnego ekwiwalentu, np. grzywny, kary pieniężne

- d. odpłatne – państwo otrzymuje w zamian za ekwiwalent, najczęściej usługi publiczne, opłaty publiczne

Kryterium – względy prawne, tytuł prawny:

- d. w oparciu o tytuły publicznoprawne, np. podatek ( tytułem jest ustawa, która powołuje określony podatek

- d. w oparciu o tytuł prywatnoprawny – tytułem jest umowa

Normatywny podział dochodów publicznych – art.5 ust.2

Kryterium przymusu państwowego:

- d. przymusowe

- d. dobrowolne – wpływają od podmiotów pr. Prywatnego, np. spadki, zapisy na cele społeczne

Kryterium – zwrotność:

- d. zwrotne – przychody publiczne

- d. bezzwrotne – dochody publiczne

Kryterium – podatek:

- d. podatkowe – z tytułu podatku, opłaty, cła

- d. niepodatkowe – spadki, daniny

PODATKI to świadczenia przymusowe i bezzwrotne

Gromadzenie dochodów publicznych należy do wszystkich jednostek sektora finansów publicznych. Aparat państwowy finansów składa się z dwóch pionów:

  1. Naczelnicy Izb Skarbowych

  2. Naczelnicy Urzędów Celnych, Dyrektorzy Urzędów Celnych, podległych Ministrowi Skarbu Państwa

Podobne prace

Do góry