Ocena brak

Źródła i przejawy marginalizacji społecznej

Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011

Marginalizacja społeczna – jest to sytuacja w której człowiek nie uczestniczy w podstawowych instytucjach określonego porządku społecznego. Nie uczestniczy w życiu kulturalnym, nie uczestniczy w życiu politycznym, pozbawiony jest stałej opieki zdrowotnej. Marginalizacja jest następstwem procesów „wyłączenia społecznego”, lub wykluczenia społecznego

Przyczyny marginalizacji:

  • może wynikać z osobistych dramatów ludzkich

  • dramaty rodzinne

  • kłótnia ze współmałżonkiem

  • świadomy wybór takiego stylu życia

  • niechęć podporządkowania się rygorom

  • stałe cechy społeczeństwa

  • przyczyny mają charakter strukturalny spada popyt na pracę, coraz więcej za ludzi wykonują maszyny

  • utrata pracy jako brak środków do życia

Podobne prace

Do góry