Ocena brak

Źródła dochodu samorządu terytorialnego

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Samorządy lokalne mogą realizować swoje zadania tylko wówczas, gdy zostaną wyposażone w odpowiednie źródła dochodów. Dochody te przekazywane są samorządom lokalnym poprzez repartycje środków publicznych pomiędzy budżet państwa i budżety poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego.

Samorządy lokalne dysponują środkami pieniężnymi z czterech źródeł:

- z podatków i opłat administracyjnych.

- z majątku lokalnego.

- z subwencji ogólnych i celowych, dotacji państwa oraz innych środków publiczno- prawnych.

- z pożyczek i obligacji.

Dochody z podatków, subwencji ogólnych i wpływy z majątku można potraktować jako dochody własne budżetów lokalnych. Stanowią one 80-90% dochodów bezzwrotnych samorządu terytorialnego.

Podobne prace

Do góry