Ocena brak

Źródła autorytetu prawa

Autor /gorol Dodano /12.04.2011

Doświadczenie historyczne poucza, że państwo jest silne autorytetem prawa. Autorytetem instytucji, które prawo stanowią i które je stosują. Autorytet ten trzeba cierpliwie i konsekwentnie budować. Nie stworzy się go jednorazową akcją, tak jak koalicji wyborczej.

• Rygorystyczne przestrzeganie przepisów prawa jest obowiązkiem przede wszystkim przedstawicieli organów władzy, administracji państwowej oraz osób publicznych. Od tych kategorii adresatów prawa należy wymagać skrupulatnego legalizmu.

• Drugim warunkiem budowania autorytetu prawa jest ścisłe oddzielenie działalności prawotwórczej od aktywności partyjnej i przetargów politycznych. muszą być apolityczne, a ich szefowie i pracownicy powinni być osobami o wysokich kwalifikacjach i niekwestionowanych walorach moralnych.

• Trzecim warunkiem zwiększenia autorytetu prawa jest szybkie i skuteczne karanie jego naruszeń. Prewencyjna funkcja kary, zależy bowiem nie tyle od jej surowości, ile od nieuchronności sankcji.

Poza uporządkowaniem głównych dziedzin prawa i ich zsynchronizowaniem konieczne jest także ich ustabilizowanie.

Prawo, aby było efektywne, musi być względnie:

• stabilne,

• wewnętrznie spójne

• przejrzyste.

• dostępne dla wszystkich adresatów.

• musi skutecznie chronić i bronić bezpieczeństwa obywateli.

Podobne prace

Do góry