Ocena brak

Zraziki grasicy

Autor /calliee Dodano /17.01.2012

Zarówno zrąb zrazików rdzenia, jak i kory utworzony jest z sieci powstałej z gwiazdowatych komórek nabłonkowych pochodzenia entodermal-nego. Między tymi komórkami rozmieszczone są limfocyty. W korze jest ich tak dużo, że przesłaniają one prawie całkowicie sieć komórek gwiazdowatych. W rdzeniu limfocytów jest mniej i tu łatwiej jest odróżnić większe komórki gwiazdowate, zawierające duże jasne jądro od mniejszych kulistych, ubogich w cytoplazmę limfocytów.

Podobne prace

Do góry