Ocena brak

ZORGANIZOWANY OPÓR

Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012

Niektórym działom przedsiębiorstwa, w szczególności działom produkcji, finansowemu i badawczo-rozwojowemu, nie podoba się, że marketing rośnie w siłę. ponieważ zagraża to ich pozycjom w organizacji. Na początku funkcję marketingowa odbiera się jako jedną z kilku rów nie ważnych funkcji biznesu. Brak popytu daje ludziom związanym z marketingiem argument, że ich funkcja jest czymś ważniejszym niż inne. Kilku zwolenników marketingu posuwa się dalej i twierdzi, że marketing jest główną funkcją w przedsiębiorstwie, ponieważ bez klientów nie byłoby przedsiębiorstwa. Umiejscawiają oni marketing w centrum, podczas gdy inne funkcje biznesu pełnią rolę wspomagającą . Ten pogląd doprowadza do wściekłości innych kierowników, którzy nawet nie chcą myśleć, że pracują dla działu marketingu. Pracownicy marketingu, bardziej świadomi drażliwości tematu, wyjaśniają tę kwestię umieszczając klienta. a nie marketing w centrum przedsiębiorstwa . Wysuwają argumenty za zorientowaniem na klienta. gdzie wszystkie funkcje współpracują w celu zrozumienia, obsługi i zadowolenia klienta. Są wreszcie tacy, którzy twierdzą, że marketing musi zajmować centralną pozycję w przedsiębiorstwie, jeśli jx)trzeby klientów mają być poprawnie zinterpretowane i zaspokojone w sposób efektywny. (Rysunek. l-8(e)].

Argumenty wysuwane za koncepcją biznesu przedstawioną na Rysunku l-8(e) są następujące:

1. aktywa przedsiębiorstwa mają małą wartość bez istnienia klientów.

2. kluczowym zadaniem przedsiębiorstwa jest więc przyciągnięcie i utrzymanie klientów.

3. klientów można przyciągnąć poprzez nadzwyczaj konkurencyjną ofertę, a zatrzymać dzięki zadowoleniu ich.

4. zadaniem marketingu jest tworzenie ofert nadzwyczajnych i dostarczanie klientom zadowolenia.

5. na zadowolenie klienta mają wpływ działania innych działów.

6. marketing musi wpływać na inne działy, aby współpracowały w dostarczaniu klientowi zadowolenia.

Pomimo tych argumentów marketing wciąż napotyka na opór ze wszystkich stron. Opór iest szczególnie silny w tych instytucjach, w których marketing wprowadza się po raz pierwszy.

Podobne prace

Do góry