Ocena brak

Żółwinek zbożowy

Autor /Eligiusz Dodano /27.01.2012

Wygląd: długość blisko 1 cm. Zwykle brązowy, jednak dość często o barwie od jasnoszarej do czarnej. Od strony grzbietowej pluskwiaki te chroni mocna tarcza głowowa, tarcza przedplecza oraz tarczka osłaniająca całą tylną część ciała; jest to typowa cecha tarczkownicowatych, do których zalicza się również żółwinka zbożowego.

Środowisko: preferuje ubogie murawy. Młode larwy wędrują na sąsiadujące i pobliskie pola, gdzie wysysają soki z różnych gatunków zbóż, ale również i z chwastów.

Występowanie: cała Europa i Azja, także i Ameryka Północna.

Liczebność: pospolity. W niektórych latach zdarzają się jego masowe pojawy. Wtedy, aby zapobiec poważnym szkodom, zwalcza się go za pomocą środków chemicznych.

Rozród: samice składają jaja w małych pakietach na górnej stronie liści. Po kilku tygodniach wylęgają się z nich larwy, które podczas swego rozwoju pięciokrotnie linieją. Zimują dorosłe żółwinki ukryte w ściółce.

Podobne prace

Do góry