Ocena brak

Żółw skórzasty

Autor /Epik Dodano /31.01.2012

Żółw skórzasty jest najrzadszym i największym spośród wszystkich żółwi morskich. Ponieważ żyje w wodach ciepłych i głębokich mórz, wiemy niewiele o jego wę­drówkach i zwyczajach. Łatwiej obserwować jego zachowanie kiedy wychodzi na ląd, aby złożyć jaja.
Żółw skórzasty jest największym gatunkiem żółwia na świecie i jednym z najokazal­szych, obok olbrzymich krokodyli, współ­cześnie żyjących gadów. Może on osiągać długość 3 metrów i masę 800 kilogramów.
W przeciwieństwie do innych żółwi morskich, które mają twardą, mocną skorupę, żółw skórzasty ma pancerz składający się z setek nieregularnych płytek kostnych, które są pokryte skórą. Nie wytwa­rza on tarcz rogowych, toteż cała powierzchnia ciała, a także jego pancerz kostny, pokrywa gruba, gładka skóra. Tak zbudowany pancerz jest w przed­niej części ciała szeroki i zwęża się ku tyłowi. Na powierzchni pancerza ciągną się wzdłuż ciała fałdy, które mają chropawe krawędzie.
Przednie łapy żółwia skórzastego mają wiosło-waty kształt i są niezwykle duże. Ich rozpiętość może osiągać nawet 3 metry. Łapy tylne są mniej­sze, zaokrąglone i łopato wate. Głowa gada jest duża i masywna. Żółw skórzasty nie ma zębów. Ich rolę pełnią bardzo ostre krawędzie górnej i dolnej szczęki. W ubarwieniu żółwia skórzastego prze­waża kolor ciemnobrązowy lub nawet czarny, młode osobniki posiadają na kończynach przed­nich i gardle żółte lub białe plamki.

Wodny tryb życia
Żółw skórzasty jest najrzadszym gatunkiem spo­śród wszystkich żółwi morskich. Występuje on w ciepłych, tropikalnych morzach, szczególnie tam, gdzie jest głęboko. Pojedyncze osobniki są czasa­mi wyrzucane przez fale morskie u brzegów pół­nocnej Europy. Żółwie skórzaste składają jaja i rozmnażają się na wybrzeżu Morza Karaibskiego od Florydy po północną część Ameryki Południowej, a także wzdłuż brzegów Afryki oraz Azji po Malezję. Tak jak wszystkie żółwie morskie pro­wadzą wyłącznie wodny tryb życia.
Samiec nigdy nie opuszcza morza, a samica wy­chodzi na ląd tylko raz w roku lub co dwa lata, aby złożyć jaja. Na lądzie żółwie skórzaste poruszają się bardzo wolno i nieporadnie, jednak gdy tylko znaj­dą się w wodzie, która unosi ich ogromne ciała, potrafią szybko i wytrwale pływać.
Wymachując kończynami przednimi i sterując kończynami tylnymi żółwie skórzaste nie mają żad­nych kłopotów z rozwinięciem dużej prędkości. Dzięki temu mogą polować na wolno pływające zwierzęta. Dużą prędkość pływania pozwala im osiągnąć także ich gładka, tłusta skóra, na której nie mogą utrzymać się osiadłe skorupiaki i inne organizmy, których obecność utrudniałaby przemieszczanie się. Do plastronów - brzusznych tar­czy pancerzy żółwi skórzastych - przyczepiają się często ryby podnawki.
Ten dostojny gad czasami płacze! Prawdopo­dobnie za pomocą łez zwierzę stara się usunąć pia­sek z oczu w tych rzadkich przypadkach, kiedy znajdzie się na brzegu lub pozbywa się nadmiaru soli, którą pobrało pijąc słoną wodę.

Pokarm i żerowanie
Dieta żółwia skórzastego jest bardzo szczególna. Gad ten żywi się głównie jamochłonami oraz inny­mi wolno pływającymi morskimi bezkręgowcami czasem rybami, a nawet wodorostami. Wnętrze paszczy żółwia jest wypełnione ostrymi, zagięty­mi do tyłu kolcami, które ułatwiają chwytanie śli­skiej zdobyczy.
Często wokół ławic krążkopławów widuje się więcej niż jednego żółwia skórzastego. Żółwie skórzaste odżywiają się meduzami. Wyrzucane przez człowieka i unoszące się na wodzie plastikowe worki wyglądają dla żółwia jak meduzy. Nawet jeśli żółw nie udusi się po połknięciu takiego worka i nie utonie, może to być przyczyną poważnych problemów. Może zablokować przewód pokar­mowy gada i spowodować jego długą chorobę oraz śmierć w bólach.
Ostatnie obserwacje wskazują, że żółwie skórzaste potrafią w szczególny sposób dawać sobie radę z niektórymi niestrawnymi częściami wyrzu­conych do morza śmieci. W układzie pokarmowym gada takie połknięte przedmioty mogą być otacza­ne wapniową substancją i dzięki temu łatwiej prze­chodzić przez światło jelita na zewnątrz.

Rozmnażanie się
Żółwie skórzaste mają bardzo nieskomplikowany rytuał godowy. Do kopulacji dochodzi w wodzie. W czasie kojarzenia się samiec wchodzi na grzbiet samicy i przytrzymuje się jej ciała swymi dużymi kończynami przednimi.
Kiedy samica jest gotowa złożyć jaja, wraz z kilkoma innymi samicami wychodzi - zwykle w nocy - na piaszczysty brzeg tropikalnego morza. Prawdopodobnie żółwie składają jaja co roku w tym samym miejscu, może to być nawet ta plaża, na której samica przyszła na świat. Na plaży sami­ca wykopuje w piasku dużą jamę, grzebiąc w piasku czterema kończynami. Kiedy dół jest odpo­wiednio głęboki, samica bardzo ostrożnie, posłu­gując się tylko mniejszymi kończynami tylnymi, buduje komorę na jaja. Jeśli coś jej wtedy prze­szkodzi, może powrócić do morza nie składając jaj. Jednak gdy tylko rozpocznie ich składanie, nic nie jest w stanie przerwać tej czynności, dopóki wszystkie jaja nie znajdą się w jamie.
Samica składa od 60 do 100 jaj. Każde z nich jest doskonale okrągłe, białe i nieco większe od piłeczki pingpongowej. Po zakończeniu składania jaj samica ostrożnie zasypuje dół piaskiem i powra­ca do morza. Dzięki znakowaniu samic żółwi skó­rzastych naukowcy odkryli, że w okresie rozrod­czym samica może wychodzić na ląd nawet trzy lub cztery razy w celu złożenia jaj.

Inkubacja
Rozwój zarodków w złożonych jajach następuje pod wpływem ciepłego piasku nagrzanego pro­mieniami słońca. Młode żółwie klują się po około 8-12 tygodniach inkubacji. Świeżo wyklute małe żółwie starają się szybko dotrzeć do morza, opie­rając się na kończynach przednich. Jest to czas, kiedy grozi im największe niebezpieczeństwo, bowiem w trakcie tej krótkiej wędrówki do morza czeka na nie wiele drapieżników, dla których są łatwą zdobyczą. Na małe żółwie skórzaste polują ptaki morskie, kraby, mięsożerne ssaki, a nawet duże jaszczurki. Nawet kiedy znajdą się już w mo­rzu, młode nie są całkowicie bezpieczne, gdyż tu­taj czekają na nie duże ryby, takie jak na przykład rekiny. Te osobniki, które przeżyją, spędzają pierw­sze lata swego życia w ciepłych, przypowierzch­niowych warstwach oceanów, gdzie żywią się planktonem i małymi meduzami.
Pod koniec pierwszego roku życia żółwie skó­rzaste mogą mieć już 20 cm długości. Dojrzałość płciową osiągną dopiero po ukończeniu 20 lat. Żółwie skórzaste rosną całe życie i uważa się, że mogą dożyć co najmniej 100 lat.

Żółw skórzasty (Dermochelys coriacea) należy do rzędu Chelonia i rodziny Dermochelidae,
Żyje w głębszych wodach wszystkich tropikalnych mórz.
Długość ciała: do 3 metrów
Rozpiętość kończyn przednich: do 3 m
Masa: do 800 kg
Jaja: od 60 do 100 jaj składanych 3-4 razy w sezonie lęgowym
Długość życia: prawdopodobnie samce i samice żyją ponad 100 lat

Podobne prace

Do góry