Ocena brak

Żółw

Autor /Kilian545 Dodano /19.11.2012

Odgrywał dużą rolę przede wszystkim w mit. Indii, Chin i Japonii. Rysunki na jego pancerzu pod wieloma względami interpretowano jako wzór struktur kosmicznych. Często spotykamy go lub tylko jego nogi jako podporę wszechświata, niebiańskiego tronu, prawód lub np. Wysp Nie śmiertelnych. W mitach mongolskich pojawia się złoty żółw, który nosi na sobie centralną s górę wszechświata.

W sklepionym pancerzu żółwia niejednokrotnie widziano odbicie nieba, które — zgodnie z wcześniejszymi wyobrażeniami — wznosi się nad płaską tarczą ziemi w postaci pancerza brzucha. Sam żółw pojawia się w ten sposób jako pośrednik między niebem a ziemią lub też jako symbol wszechświata. Ponieważ żółw żyje bardzo długo, przeto często spotyka się go także — np. na chińskich nagrobkach — jako symbol nieśmiertelności; dlatego z jego pancerza i mózgu przygotowywano eliksiry rzekomo przedłużające życie.

W Japonii (gdzie przypisywano mu życie trwające 12000 lat) przedstawiano go często razem z sosną i żurawiem, dwoma innymi symbolami nieśmiertelności. Jego długowieczność, jak również tajemnicze, interpretowane jako pismo znaki na jego grzbiecie, czyniły zeń poza tym symbol mądrości. Również w Afryce, gdzie niejednokrotnie przedstawiano go z grzbietem w formie szachownicy, jest on symbolem mądrości, zręczności i siły, także tu jego pancerz uchodzi za symbol sklepienia nieba.

Ponieważ może on wycofać się do swej skorupy jak do innego świata, przeto, w szczególności w Indiach, jest symbolem koncentracji i medytacji. W Chinach żółw ucieleśnia poza tym zimę, północ i wodę. W starożytności ze względu na swoje liczne potomstwo był symbolem płodności i jako taki poświęcony był Afrodycie (Wenus), a poza tym ze względu na falliczną formę głowy poświęcony był także Panowi.

Z uwagi na jego wycofywanie się do skorupy pojmowano go także jako symbol domowych cnót. Żółw jednak uchodził również — przede wszystkim na Wschodzie i na Zachodzie o ile uległ wpływom wschodnim — za zwierzę demoniczne. pozostające w przymierzu z ciemnymi siłami: na to wskazują np. wyobrażenia, które żółwia (ciemność) pokazują w walce z y kogutem (światło).

Dla Ojców Kościoła chętnie żyjący w błocie żółw (błotny) często jest symbolem niekczemności samych pożądań zmysłowych. Ponieważ jednak w starożytności z jego skorupy (deka rezonansowa) wytwarzano liry, przeto w literaturze chrzęść, był on zarazem symbolem moralnej przemiany grzesznego ciała przez ducha.

Podobne prace

Do góry