Ocena brak

Żołądek

Autor /laetitia Dodano /06.01.2012

Żołądek (ventńculus). W okolicy nadpępcza poniżej lewego płata wątroby widoczna jest część żołądka. Żołądek jest najszerszą częścią cewy pokarmowej. Na zwłokach przybiera on kształt zakrzywionego worka. W 3/4 jest on położony w podżebrzu lewym, w 1/4 w okolicy nadpępcza. Otworem początkowym, zwanym wpustem (cardia), łączy się z przełykiem, otworem końcowym — odźwiernikiem (pylorus) — z częścią górną dwunastnicy. Z dwu ścian żołądka jedną oznaczamy nazwą przedniej, drugą tylnej. Przechodzą one jedna w drugą z prawej strony krótszym, wklęsłym brzegiem, zwanym krzywizną żołądka mniejszą (curvatura ventriculi minor), ze strony lewej brzegiem dłuższym, wypukłym, zwanym krzywizną żołądka większą (curoatura ventriculi rnaior).

Podobne prace

Do góry