Ocena brak

Zobowiązany w postępowaniu egzekucyjnym

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Zobowiązanym jest podmiot, wobec którego stosowana jest egzekucja. Może nim być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjne nie posiadająca osobowości prawnej. Zobowiązany jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku ale nie zawsze jest osobą wykonującą obowiązek. Zobowiązany działa sam bądź przez przedstawiciela ustawowego lub statutowego. Środki egzekucyjne mogą być stosowane wobec zobowiązanego ale również w wyjątkowych przypadkach również wobec innych osób np. przebywających w pomieszczeniu podlegającemu opróżnieniu.

Podobne prace

Do góry