Ocena brak

Zobowiązanie solidarne

Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011

    Zobowiązanie solidarne powstawało gdy zaistniała mnogość wierzycieli lub dłużników, lecz spełnienie świadczenia przez jednego bądź jednemu powodowało jego pełne spełnienie. Wyróżnia się zobowiązania solidarne bierne (wielu dłużników) i czynne (wielu wierzycieli).

    Istniało tutaj prawo regresu czyli roszczenia zwrotnego: dłużnika, który spłacił cały dług i żądał od kompanów zwrotu ich części długu, bądź wierzycieli którzy żądali od jednego z nich wydania należnych im części, bo otrzymał on całą należność. Prawo to musiało wynikać z wzajemnych stosunków między dłużnikami bądź wierzycielami.

Podobne prace

Do góry