Ocena brak

Zobowiązanie podatkowe

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

Zobowiązanie podatkowe jest to przymusowe świadczenie pieniężne o charakterze ogólnym, bezzwrotnym, nieodpłatnym, pobierane przez państwo lub inny związek publicznoprawny na podstawie obowiązujących norm prawnych. Ma charakter bezpośredni, pośredni. Podatek bezpośredni powstaje wtedy, gdy nakładany jest na dochód lub majątek podatnika (np. podatek dochodowy, gruntowy). Podatek pośredni – nakładany jest na przedmioty spożycia, czynności obrotu i wymiany (np. podatek od towarów i usług, tzw. VAT), płaci je nabywca. Zobowiązanie podatkowe powstaje w momencie nawiązania stosunku pracy, zarejestrowania działalności gospodarczej, otrzymywania świadczeń podlegających opodatkowaniu, dokonywania zakupów, korzystania z usług.

Podobne prace

Do góry